2 feb. 2013

7 MANEIRAS DE LER MELLOR...

... e escribir mellor.

Esta presentación en Prezzi condensa algunhas ideas básicas para traballar a lectura (e a escritura) comprensivas. Dende ler un texto con calma, suliñando os aspectos importantes e comprendendo o seu siñificado, ata ler en voz alta os nosos escritos para detectar malas redaccións ou erros ortográficos ou gramaticais.

Un resumo de Escuela20.com que pode constituír unha síntese moi condensada do que pretendemos coa Alfabetización Informacional.