3 mar. 2018

PADLET, ÚTIL FERRAMENTA PARA A RECOMPILACIÓN DE INFORMACIÓNPresentamos hoxe esta ferramenta, que pode resultar de moitísima utilidade cando traballamos coa información, en calquera fase do proceso:


 1. Na Busca, para ir gardando enlaces que podan resultar de utilidade. 
 2. No Manexo, para ir aloxando as referencias e materiais empregados. 
 3. Na Comunicación, para recompilar os produtos creados. 
O interesante de Padlet é que a persoa que crea o muro só precisa unha conta de correo para facelo. Tamén pode compartir o muro con outros colaboradores, convidándoos a través do correo electrónico. 

Sen embargo, o máis interesante é que, para traballar co alumnado, estes poden acceder libremente a través dun enlace ou do muro embebido nun blog ou páxina web. 

Para preservar os comentarios indesexados, o profesor pode optar por moderar a publicación de contidos.

Padlet permite engadir texto, imaxes ou enlaces. E, ademáis, proporciona código para embebelo nun blog ou páxina web. 

Hecho con Padlet

13 mar. 2017

SNAPGUIDE: UNHA APP PARA CREAR TITORIAISComo xa temos visto nalgunha outra ocasión, Snapguide pode ser unha ferramenta moi útil para crear titoriais, xa sexa para aproximarse por primeira vez a algo (unha aplicación, unha receita de cociña...), para plasmar o resultado dunha investigación, ou para reflexionar sobre o proceso seguido de cara á elaboración dun produto. 

Isto último foi o que pretendeu este titorial: reflexionar sobre o proceso de investigación desenvolvido en 6º A de Primaria sobre o Pirata Drake na Ría de Vigo
5 mar. 2017

LINO.IT: UN ALIADO PARA O TRATAMENTO DA INFORMACIÓNLino.it é unha aplicación gratuíta multiplataforma con varias utilidades que podemos aproveitar para a fase de Tratamento da Información, cando desenvolvemos actividades ALFIN.      

                   
En realidade, trátase dunha corcheira dixital, que podemos empregar de xeito privado ou colectivo, e na que podemos compartir enlaces, vídeos, imaxes ou documentos.
Ademais, a información ímola compartindo coa creación de tarxetas (coma se se tratara de post-it) de diversas cores, que, deste xeito, pódense mover doadamente para reorganizar o traballo e facilitar o traballo cooperativo. 

Nesta corcheira, a modo de exemplo, presentamos algunhas das utilidades que lle podemos dar á app durante o proceso de Tratamento da Información. 21 ene. 2017

POPPLET LITE: CREAR SINXELAMENTE MAPAS MENTAISSeguramente todos temos a experiencia de que, cando escribimos nun papel os nosos pensamentos, semella que estes se ordean e adquiren coherencia. Os esquemas e os mapas mentais resultan ferramentas fundamentais á hora de estudar e desenvolver proxectos de investigación. A opción do papel debe ser a primeira, e sempre a temos aí. Pero... por que, ó tempo que desenvolvemos a competencia de aprender a aprender, non desenvolvemos tamén a competencia dixital entre o noso alumnado?
Existen varias aplicacións para crear mapas mentais. Pola súa sinxeleza e versatilidade, propóñovos esta aplicación: Popplet Lite, dispoñible para ipads e en versión web. Tan sinxela que ata poderían empregala alumnos de Educación Infantil. Precisamente usando ferramentas da propia app, intento reflectir nesta imaxe as súas posibilidades. Por se vos animades a usala, a continuación preséntovos un pequeno titorial que teño elaborado para traballar cos ipad. 
Pero se preferides traballar coa versión web, aquí vos deixo o enlace ó Manual de Popplet creado por César Vallejo e recolllido na páxina do Ministerio. 

4 ene. 2017

SCRATCH: PENSAR, INVESTIGAR, PROGRAMAR, APRENDER, DISFRUTAR...

No tempo no que vivimos a programación e a robótica están a acadar unha gran relevancia. Semella que o tecnolóxico está gañando a partida ás humanidades. E, sen embargo, estou convencida de que non ten por que ser necesariamente así. Ningunha tecnoloxía que non se basee no razoamento, no pensamento e na humanidade poderá chegar a ningures.

Mais negando a evidencia non conseguimos nada. Así que me embarquei na exploración do Scratch, unha sinxela ferramenta que nos permite introducir de xeito moi intuitivo no mundo da programación. Que conclusións saquei da miña experiencia? Aquí presento unhas cantas.

1. Dende o punto de vista do docente, Scratch pode servirnos para crear materiais lúdicos que permitan reforzar contidos. Por exemplo, repasar as táboas de multiplicar.


2. Dende o punto de vista do creador (sexa este docente ou alumno) é onde atopamos, ó meu modo de ver, as utilidades máis interesantes do programa. Se partimos dunha situación problemática, deberemos traballar múltiples competencias: 
   • a comprensión lectora: antes de comezar deberemos entender que é o que se pretende de nós coa actividade proposta;
   • a competencia informacional: en moitas ocasións, para dar resposta ó que se nos plantexa, precisaremos investigar sobre o problema; 
   • a creatividade: o máxico de Scratch é que as propostas non teñen unha resposta única, senón que todas as que poidamos dar son válidas; é dicir, podemos chegar ás respostas seguindo diferentes camiños; 
   • a competencia dixital: moi vencellada á competencia informacional, o usuario precisará ter certo dominio do teclado, das ferramentas de debuxo, edición de imaxe e audio, da internet..., así como do uso ético das imaxes e sons (se é que emprega arquivos de terceiros); 
   • a narrativa ou expresión, xa sexa escrita, oral ou visual: as respostas que podamos dar á situación - problema detonante da actividade constitúen un fío argumental. Scratch pode ser unha ferramenta utilisima para que o noso alumnado cree historias e as enriqueza empregando recursos auditivos e visuais; 
   • a planificación: a resposta que pretendamos dar á situación - problema debe estar organizada. Os bloques cos que se constrúe a "narración" están organizados dun xeito lóxico. Só empregando o razoamento conseguiremos que a actividade funcione correctamente. Estaremos desenvolvendo, deste xeito, a competencia matemática e a de aprender a aprender
   • as competencias das áreas: segundo a natureza da situación - problema da que partamos, poderemos traballar contidos de diversas áreas. 
O proxecto que presento a continuación partía da seguinte cuestión: 

En moitas ocasións, alguén nos ten dito: "Estás na lúa! Por curiosidade: canto pesariamos se estiveramos alí?


Evidentemente, para a persoa que preme na bandeira verde o proxecto ten unicamente un interese lúdico: satisfacer a curiosidade de coñecer o noso peso nos diferentes planetas do Sistema Solar. Sen embargo, a construción do proxecto foi realmente enriquecedora, xa que me obrigou: 

   • a repasar certos coñecementos de Física que tiña completamente esquecidos; 
   • a investigar sobre a gravidade dos diversos planetas; 
   • a inventar un argumento no que encaixar a esixencia do problema e a solución creada por min;
   • a desenvolver a miña competencia dixital e a miña creatividade.Outro aspecto que me gustaría salientar é que Scratch "engancha", o cal é interesante na súa xusta medida: sabemos que os rapaces de hoxe en día teñen dificultades para se concentrar nunha actividade durante un tempo longo. Scratch obríganos a estar pensando continuamente, polo que a ansia por atopar unha solución mantén a nosa atención, ás veces, incluso máis do recomendable (teño que confesar que estiven tan enganchada á programación, que non me quedou outra que abandonala por un tempo). 

En conclusión: Scratch paréceme unha ferramenta moi axeitada para integrar contidos e para desenvolver múltiples competencias, sempre que saibamos dárlle un axeitado uso educativo. 

19 sept. 2016

CREAR LIBROS INTERACTIVOS CON BOOK CREATOREsta app con versión gratuita e de pago permite crear libros interactivos en variados formatos (vertical, cadrado, apaisado; en branco ou con disposición de cómic).

Centrarémonos agora na creación de libros alleos ó cómic. A aplicación permítenos:
   • Engadir imaxes e vídeos (xa sexan recollidos previamente no carrete do ipad; xa sexan tomados directamente coa cámara do mesmo).
   • Debuxar.
   • Engadir texto.
   • Engadir son. 
   • Engadir diversas formas.

Unha vez creado o noso documento podemos exportalo en tres formatos diferentes:
   • Como formato ePub (para poder lelo en iBooks).
   • Como PDF.
   • Como vídeo.
Observaremos que o formato PDF é ideal cando non se inclúen vídeos nin audios no documento, xa que estes se perden . 

En caso de incluír contido audiovisual, o formato vídeo (subido a Youtube) resulta a opción máis axeitada.


11 sept. 2016

CARTEIS DIXITAIS CON SKITCH


Á hora de abordar o Fomento da lectura, existen múltiples posibilidades. Por que non propór ós lectores un cartel dixital no que reflicten as frases que máis lles gustaron?

Skitch é unha app multiplataforma vencellada a Evernote que nos permite incorporar imaxes, debuxar e escribir. Nesta ocasión, empregando a portada da novela Dos años, ocho meses y veintiocho noches, de Salman Rushdie, teño elaborado este cartel dixital. Trátase dunha obra que, tomando como modelo As mil e unha noites, reivindica o poder dos contos, dos seres máxicos e da filosofía, o que permite ó autor achegarse ás claves dunha realidade que non sempre comprendemos.